ב"ה

Headquarters:

Kehot Publication Society
770 Eastern Parkway
Brooklyn, NY 11213

Showroom:

291 Kingston Ave.
Brooklyn, NY 11213

Hours of operation:
Sun. thru Thurs. 10 a.m. - 7 p.m.
Fri.  winter 10 a.m. - 1 p.m.
summer 10 a.m. - 2 p.m.

Phone numbers:

Toll-Free: (877) 4Merkos
Phone: (718) 778-0226
Fax: (718) 778-4148